4146 лв.

100%

112% от 3677 лв. събрани. Постигнати цели: 4 от 4. Допринесли са: 221 човека. Допълнителна подкрепа: