Можете ли да се досетите кой сектор на икономиката е от основните причинители на жестокост спрямо животните, обезлесяване на горите, замърсяване на въздуха и водите, отделяне на вредни парникови емисии, зараждане на зоонозни пандемии и антибиотична резистентност,...