Все повече хора смятат, че продуктите, съдържащи естествена козина, нямат място в едно съвременно общество. Какъв е отговорът на индустрията?