fbpx

Когнитивен дисонанс и веганизъм: защо да обичаш животните не е достатъчно?

,, Ако искаш да консумираш нещо, трябва да се чувстваш комфортно с всеки аспект от пътуването, което го е довело до твоята чиния.’’ – Сам Бомпас

,, Ако искаш да консумираш нещо, трябва да се чувстваш комфортно с всеки аспект от пътуването, което го е довело до твоята чиния.’’

– Сам Бомпас

Едно от нещата, които ни отличава от животните, е способността ни да се ръководим не (само) от инстинкти, но и от по-висши цели и мотивация като морал– етическата светогледна позиция, защитаваща определени ценности и насочваща поведението ни към тяхното утвърждаване. И все пак, тъкмо защото сме хора- със свободна воля и поле за ,,бягство’’ от собствените когнитивни модели- често имаме склонност да не следваме връзката между собствените си убеждения и актуалното си поведение. Два въпроса, зададени заедно, биха могли да илюстрират феномена: Обичате ли животни? и Консумирате ли месо?

ПСИХОЛОГИЯ НА МЕСОЯДСТВОТО

Твърде вероятно е да установим парадоксалното наличие на отговор ,,да’’ и при двата въпроса, които смислово се отричат. Сблъскването на противоположни идеи, вярвания или ценности в рамките на собствената ни система от ментални конструкти, с които подреждаме и си обясняваме света, както и предприемането на действие в противоречие с някои от тях или получаването на нова информация, която подсилва противоречието, се преживява като стрес (или най-малко дискомфорт) и се обозначава с психологическия термин ,,когнитивен дисонанс’’.

Психологичният конфликт между моралния отзвук спрямо страданието на животните и предпочитанието за консумация на месо, илюстриран с въпросите по-горе, е наречен ,,месният парадокс’’. Накратко, това е нежеланието да причиняваш страдание на животните, съчетано със съзнателния избор да консумираш месо, с което косвено допринасяш за първото.

СИСТЕМИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Имаме две основни системи, които допринасят за вземането на решения. Първата е емоционална, бърза и интуитивна- лимбичната система. Нейният отговор идва спонтанно, следвайки емоционалната ни реакция в ситуацията. Втората е рационална, волева и експлицитна- намира се в т.нар. дорзолатерална префронтална кора на главния мозък и е известна като подбудител на поведението. За разлика от емоционалния център, тази система направлява действията ни въз основа на рационални аргументи и (теоретично) обективна преценка на ситуацията. В случая с веганството, рационалното разбиране, че допринасяш за страданието на животните би трябвало да надделее над временното удоволствие от консумацията на месо.

РЕШЕНИЕ НА КОГНИТИВНИЯ ДИСОНАНС

Какво става, ако това не се случи и позволим на двете системи да определят поведението ни равноправно, сблъсквайки непрекъснато противоречащите си тенденции в собственото ни съзнание? За наше успокоение (и за беда), разполагаме с начини за смекчаване на когнитивния дисонанс, които правят възможно намаляването на стреса при очевидното наличие на противоречиви тенденции, които ни ръководят.

СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С ,,МЕСНИЯ ПАРАДОКС”

Имаме два варианта да решим ,,месния парадокс’’: промяна на нашите вярвания или промяна на нашето поведение. В случай, че отчаяно държим да избегнем промяната, си служим с някои от следните стратегии:

  • отричане на факта, че животните чувстват болка
  • отричане на факта, че животните са интелигентни и съзнателни същества
  • разделяне на животинските видове в категории: домашни любимци, диви животни и селскостопански животни (животни за експлоатиране и консумация)
  • четирите ,,н’’-та за консумацията на месо- нормална, естествена (natural), необходима и/или добра (nice).

Разбира се, целта на всички изброени не е пълноценно адаптиране към действителността чрез вземане предвид на всички нейни аспекти, а следване на най-лесния и кратък път към примиряване на противоречията.

Към индивидуалните стратегии за избягване на ,,месния парадокс’’ се прибавят маркетингови стратегии, които се стремят да направят връзката между месото и убитото животно възможно най-трудно доловима. Тези целенасочени действия на индустрията за животински продукти се грижат да държат в заблуда обикновения човек относно условията, в които се отглеждат животните, и начина, по който се получават продуктите. Например:

  • наименования на месни продукти, които отдалечават асоциациите за самото животно – избягва се свързването на месото с представата за живо същество, което е убито- напр. ,,бекон’’ вместо ,,прасенце’’.
  • изображения на щастливи, здрави и свободни животни върху опаковки или в реклами – ,,щастливите’’ крави сред зелено поле, които може да види потребителят върху кутия с мляко или пакетче масло, не отговарят на ужасните условия, в които се отглеждат животните- затворени в тесни и мръсни пространства, без достъп до дневна светлина или естествена паша, а процесите на млекодобиване най-често са изцяло механизирани и нямат нищо общо с представата за ,,фермерство’’.
  • използването на понятия като ,,щастливи [кокошки]’’, ,,свободно отгледани’’ и др. създава впечатление у потребителя за близост с природата и морално отношение към животните- в действителност няма нищо ,,морално’’ или ,,природно’’ във възприемането им като продукт за човешка употреба и облагодетелстване.

как да разрешим парадокса

В противовес на изброените стратегии, чиято цел е да смекчат противоречието, а не да го разрешат по пълноценен и функционален начин, се открояват следните възможности за справяне чрез преосмисляне и промяна:

  • отвореност и активно усилие за получаване на нова информация, и готовност за интегрирането ѝ в системата от придобити знания и отношения;
  • изграждане на осъзнатост относно собствените избори и тяхното надиндивидуално значение;
  • поемане на отговорност за ролята, която имаме в ,,цялата картина”, и за силата да променим нещата, въплъщавайки своята позиция и ценности в изборите си.

За човека, осмелил се да поеме по пътя на истината, промяната е често болезнена, но винаги необходима и градивна. В края на статията ще бъдат прикачени линкове с материали- кратки видеоклипове и филми- по темата за веганството, когнитивния дисонанс, животните и надеждата за по-добър, справедлив свят за всички живи създания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ           

Най-лесният път не е винаги правилният и дори най-често не е. Хармоничността в душевния ни свят е неизразимо по-пълноценна и неразрушима, когато е плод не на илюзорни представи, а на активно усилие, насочено към поведение в съответствие с морала и ценностите ни.

,,Храна” за размисъл (материали) :

Food for Thought | LCA’s Award-Winning PSA

Casa de Carne (short film)

The Dinner (2019) – Vegan Short Film

What You Eat Matters – 2018 Documentary H.O.P.E.

Food Choices (1080p) FULL DOCUMENTARY – Diet, Wellness, Health

Dominion (2018) – Full Documentary

Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014) – Full Documentary

WHAT THE HEALTH – Full Documentary

The Game Changers / Промяна на играта (2018)

Етикети

Още от тази категория

637 учени, бизнеси призовават Еврокомисията да спре жестоки практики към животните

637 учени, бизнеси призовават Еврокомисията да спре жестоки практики към животните

„Обществото е категорично: Българските и европейските граждани искат Европа, в която животни не се подлагат на безсмислено страдание.“

Share This