fbpx

Европейският омбудсман се застъпва за „Край на клетките”

В жалба към омбудсмана на Европейския съюз над 30 организации за животните от цяла Европа, вкл. „Невидими животни”, алармират за нарушеното обещание на Европейската комисия. В резултат на това омбудсманът започна проверка и поиска от Комисията да отговори на опасенията, изразени от жалбоподателите.

В отговор на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките”, публикувана през юни 2021 година и подписана от над 1,4 милиона европейски граждани, Европейската комисия обеща, че ще внесе предложение за законодателна промяна, постановяваща забрана на използването на клетки за изброените видове животни.

Въпреки това в последната работна програма на Комисията за остатъка от мандата ѝ не присъства нито дума за обещаната забрана на клетките и новите регулации за отглеждани от човека животни. Това означава, че съдбоносното решение автоматично преминава в ръцете на следващата Европейска комисия, чиито състав ще бъде избран от Европейския парламент след изборите през лятото на 2024-та година.

В допълнение на инициативата за забрана на клетките 1,5 милиона граждани се застъпиха за забрана на фермите за ценни кожи, както и за забрана на производството, вноса и разпространяването на продукти с кожи на европейския пазар. Отговорът на тази инициатива също трябваше да бъде част от нововъведените регулации за отглеждани от човека животни.

Нов Евробарометър за обществените нагласи към благополучието на животните показва, че мнозинство от европейските граждани изискват по-добро законодателство в защита на животните, с над 9 от 10 души, които смятат, че грижата за благополучието на отглежданите животни е важна. Над 8 от 10 европейци заявяват, че отглежданите във ферми животни в тяхната страна трябва да бъдат по-добре защитавани от закона, отколкото са сега.

Нарушението на обещанието на ЕК води не само до накърняване правата на гражданите и подкопаване на вярата в управленските принципи на ЕС, но и до потенциални разходи за европейските ферми и бизнеси, тъй като през изтичащото време те ще инвестират в обновяване на системите си за отглеждане, т.е. в такива системи, които най-вероятно ще се окажат нерентабилни за бъдещето с оглед на предстоящите нови регулации.

Докато забраната на клетките „увисва” в изчакване без краен срок, всяка година над 700 милиона селскостопански животни продължават да живеят в агония и ужас, затворени в клетки в индустриалните ферми в Европа. Европейската комисия подхранваше силни очаквания и надежди у гражданите на ЕС, но в момента на истината ги предаде.

В жалба към омбудсмана на Европейския съюз над 30 организации за животните от цяла Европа, вкл. „Невидими животни”, алармират за нарушеното обещание на Европейската комисия, което компрометира демократичните принципи на ЕС и потъпква възможността на гражданите да участват пряко във властта и да регулират законодателните промени. В резултат на това омбудсманът започна проверка и поиска от Комисията да отговори на опасенията, изразени от жалбоподателите.

Във времето преди окончателното нарушаване на обещанието Европейската комисия неведнъж е потвърждавала, че работи по посока спазване на крайния срок през 2023-та година и се е позовавала публично на тази дата. Преди подаването на официална жалба до Европейския омбудсман организациите за животните се обърнаха към ЕК с призив да излезе със становище и с нов краен срок за публикуване на законодателните предложения в рамките на мандата ѝ, за да изпълни ангажимента си към ЕГИ „Край на клетките”. До днес Европейската комисия не е предоставила отговор и адекватна реакция на това обръщение.

Материали:

Етикети

Още от тази категория

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

На затварянето на новородени телета в клетки може да се сложи край с нова петиция

На затварянето на новородени телета в клетки може да се сложи край с нова петиция

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

Share This