fbpx

Обява за работа: Специалист по набиране на средства по телефона в „Невидими животни“

Научете повече и кандидатствайте!

Научете повече и кандидатствайте!

Какво печелите, като работите в „Невидими животни“?

 • Работа с мисия –помагате за сътворяването на по-добър свят за животните.
 • Време – в сравнение с доброволчеството за животните, работата на пълен или половин работен ден Ви позволява да бъдете още по-фокусирани и отдадени в активизма.
 • Доверие и автономност – гласуваме доверие на хората в организацията, предоставяйки им свобода и автономност при вземането на решения, както и достъп до всички необходими вътрешни ресурси, за действат ефективно и мотивирано за животните.
 • Прозрачност – ще имате достъп до информация за работата и решенията в организацията.
 • Откровена работна култура – открита, честна, добронамерена и прозрачна комуникация, насърчаваща автентичното общуване, споделяне на обратна връзка, градивна критика и подкрепа. Ще знаете какво правят колегите Ви и какво мислят в действителност.
 • Знание – ще се срещате с и ще получите подкрепа от хора, които от години са част от движението за правата на животните и могат да Ви помогнат да напредвате в работата си.
 • Възможности за развитие – разнообразна и предизвикваща работа, както и подкрепа да развивате и усъвършенствате уменията си.
 • Възможност за влияние върху организацията – искаме всички в организацията да изразяват открито своето мнение, като така влияем върху и изграждаме същността, културата и работата на „Невидими животни”. Насърчаваме критиката към решения без значение от популярността им или от властови отношения.
 • Работа в международна организация – „Невидими животни“ е част от Anima International, една от най-ефективните международни организации за защита на животните, и работейки при нас, редовно ще сте в контакт с активисти от други страни.
 • Смях и приятелство – понякога активизмът може да бъде изтощаващ и тъкмо затова вярваме, че спокойната и приятелска атмосфера е от ключово значение, за да балансираме нещата и да се мотивираме взаимно.
 • Прозрачно възнаграждение – ще Ви бъде платено за Вашата работа и гарантираме сключване на трудов договор. Възнагражденията при нас не подлежат на договаряне. Моделът ни на възнаграждение се основава на прозрачен алгоритъм в съответствие със следните принципи: в организацията наемаме на трудов договор с минимална заплата от 1 093,25 лв. бруто за 4-часов работен ден. От там заплатата се увеличава в зависимост от предишния Ви опит, пряко свързан с длъжността (+3% за всяка година опит). Освен това заплата се увеличава със стажа Ви в „Невидими животни“ по следния начин:
  • +7% – за всяка година работа в „Невидими животни“ през първите 5 години стаж;
  • +5% – за всяка година работа в „Невидими животни“ за следващите 5 години стаж;
  • +3% – за всяка година работа в „Невидими животни“ за следващите 5 години стаж;
  • +2% – за всяка година работа в „Невидими животни“ за следващите години стаж.
  • На практика в момента заплатите за пълен работен ден в „Невидими животни“ варират от 2 798,72 лв. бруто (най-високата заплата на човека с най-голям стаж в „Невидими животни“ и опит преди да се присъедини към нас) до 2 339,55 лв. бруто (човекът с най-малък опит в „Невидими животни“ и преди да се присъедини към нас). Всяка заплата се изчислява индивидуално по този начин.
 • Безплатна карта за градския транспорт в София – за да Ви осигурим безпроблемно пътуване до работното Ви място (офиса на „Невидими животни“).

Какво печели „Невидими животни“ от Вашата работа?

Вашата основна работа ще бъде да общувате с поддръжниците на „Невидими животни” и да се свързвате с нови хора, които искат да подкрепят борбата за животните в България, като правите това на непълен работен ден (4 часа). Важно е да искате да помагате на животните с искрена загриженост и емпатия, и да можете да вдъхновявате другите да го правят. Работейки ефективно на тази позиция, ще гарантирате, че организацията разполага с достатъчно средства за извършване на всички необходими дейности по кампании за животните.

Какво изискваме от Вас?

 • Дълбока вяра в мисията на „Невидими животни“.
 • Желание да общувате с хора. Работата Ви ще включва много говорене с хора, както и кореспонденции с настоящи и потенциални дарители.
 • Способност да изслушвате другите хора и да разбирате различни гледни точки.
 • Устойчивост на стрес. Не всеки ден с активизъм е перфектен.
 • Отговорност и организираност. Трябва да можете да планирате и структурирате работата си.
 • Владеене на говорим и писмен английски език на комуникативна степен. „Невидими животни“ действа като част от международната организация Anima International и в контекста на световното движение за защита на животните, където общуваме на английски език.
 • Работа от офис – към момента предлаганата работна позиция изисква работа от физическия ни офис в София на бул. Ал. Стамболийски 41.
 • Добронамереност и уважение. Очакваме от Вас да се отнасяте към другите с уважение и състрадание – дори към опонентите ни.
 • Висока активистка работна етика. Проактивни сме и сме ориентирани към действие – активизмът е нашата страст и една от основните ни мотивации в живота. За да се впишете в нашата култура, трябва да сте човек, който е проактивен и ще изпитва удовлетворение от работата за един по-добър свят за животните.
 • Нагласа за растеж. Никой не знае как да постигне това, което целим в дългосрочен план, и затова ни трябват хора, които искат да се развиват непрекъснато и да се стремят да стават по-добри всеки ден – не само в работата си, но и като хора.
 • Да пасвате добре в култура, основана на постоянна и откровена обратна връзка. В „Невидими животни” държим на чувството за психологическа сигурност, което прави възможно да си даваме откровена и директна обратна връзка, както и да реагираме, когато нещо не е наред. Ценим тези неща и ги очакваме от всички.
 • Прагматично мислене за последиците от действията ни. Тук сме за маратон, не за спринт. Целта, която имаме, го изисква. Затова винаги мислим за преките и косвените, краткосрочните и дългосрочните ефекти от нашите действия.
 • Умението да разсъждавате и да предавате мислите си. Интелектуалната скромност, безпристрастното разсъждаване и способността да споделяте разсъжденията си с другите са основни качества за работата в нашата организация.

Какво ще правите?

 • Общуване с хора по телефона: Ще прекарвате много време в това, като се свързвате с настоящи или потенциални поддръжници на „Невидими животни”, за да ги вдъхновявате да подкрепят борбата за животните.
 • Писане на имейли: Ще пишете имейли и съобщения до хората, с които се свързвате по телефона.
 • Ще поддържате връзка с други организации в България и в международен план (включително комуникация на английски език).
 • Ще задълбочавате познанията си за животновъдството, пазара на храни и селското стопанство.
 • Ще опознавате човешката мотивация, психология и методите за ефективна комуникация.
 • Ще изпитвате неудовлетвореност от резултатите – ще се притеснявате, че не се справяме по-добре, и ще използвате тази неудовлетвореност, за да подобрите „Невидими животни“.
 • Ще подлагате идеи под съмнение – ще подлагате под съмнение общоприетото знание и особено собствените си идеи, за да гарантирате, че постигнатите резултати са възможно най-добрите.
 • Ще уважавате и ще се доверявате на другите – ще се доверявате на намеренията на другите в организацията, и ще подкрепяте хората както когато успяват, така и когато се провалят.
 • Ще търсите информация самостоятелно – ще работите до голяма степен самостоятелно, което ще изисква от Вас да набавяте и проверявате информация.
 • Ще правите грешки – ще признавате грешките си без срам или страх и с желание да се учите от тях.

Смятате, че не сте подходящи за тази роля и че тя е твърде отговорна?

Това описание на позицията може да звучи плашещо. Може би си мислите, че тази роля би била интересна за Вас, но не сте подходящи.

Препоръчваме Ви да не се притеснявате за това и все пак да кандидатствате – особено ако отговаряте на нашите изисквания (дори на минимално ниво) и смятате, че тази позиция може да Ви донесе много радост. Оставете на нас оценката на компетентността Ви. Може дори да научите нещо полезно в процеса.

Все пак, ако изобщо не Ви допадат позициите, които са свободни в момента, но сте убедени, че искате да работите с нас, може да кандидатствате за доброволец в „Невидими животни“ тук. Като доброволец ще бъдете сред първите, които ще разберат, когато има нова свободна позиция.

Какво ще Ви помогне да преминете успешно през процеса на кандидатстване?

 • Висока обща култура, грамотност и логическо мислене.
 • Емоционална и социална интелигетност.
 • Припознаване с ценностите на организацията.
 • Познаване на електронни таблици (Google Spreadsheets).
 • Познаване на основите на психологията и на научния метод.
 • Умения за общуване и убеждаване.
 • Увереност и харизматичност.
 • Екстроверност / общителност.
 • Решителност и целеустременост.
 • Критично мислене.

Важна информация за нашия процес на подбор

Общи въпроси

Не се интересуваме от мотивационните писма и CV-та.

Целта на този процес е да Ви опознаем. Считаме мотивационните писма и автобиографиите за неподходящи за тази цел – те са ограничени по форма, което прави невъзможно да разберем по-добре Вашите мотиви и начин на мислене. Затова отхвърлихме този формат в полза на по-обширен въпросник.

Стремим се да бъдем справедливи и да сведем до минимум субективната оценка

Стремим да направим процеса на подбор обективен. Това означава, че отговорите на въпросите се анонимизират и след това се оценяват от няколко души, които не виждат кой е дал съответния отговор. По този начин избягваме пристрастия и можем да оценим представянето на човек, без да го познаваме или да имаме руга негова лична информация, която няма общо с компетентността му за позицията.

Ангажираме се да сведем до минимум пречките пред кандидатите и да направим процеса на кандидатстване справедлив и приятен

На участниците в последния етап – един работен ден пробно време – се заплаща за отделеното време.

Поради структурата на процеса на кандидатстване, той може да Ви отнеме значително време и да бъде трудоемък.

Етапи на процеса

 • Първи етап – въпросник.
 • Втори етап – интервю.
 • Трети етап – среща на живо и практическа задача.
 • Четвърти етап – административно придвижване на наемането.

Важна забележка: Процесът се извърша симултанно с приетите кандидатури, т.е. веднага след като кандидатствате чрез попълване на въпросника за първи етап, процесът ще започне за Вас.

Необходимо условие за участие в процеса е възможността за работа от офис в София.

Често задавани въпроси

Приемате ли кандидати без опит на позицията, за която наемате?

Да! Понякога ние сме първите, които търсят хора за определена позиция. Важно е да имате предвид, че работата в сферата на активизма се различава от конвенционалните работни позиции. Затова дори да имате опит на релеватна позиция в бизнес сферата например, ще трябва да научите много и различни неща за работата си в “Невидими животни”. Накратко: не се страхувайте да се кандидатирате, ако нямате опит. Важното, което търсим, е да искате да учите и да имате добро отношение към работата.

Вече кандидатствах в миналото, но не получих работата. Струва ли си да опитам отново?

Хората, работните места и изискванията към тях непрекъснато се променят. Това, че не сте успели преди, не означава, че няма да успеете сега. Може би сме направили грешката да не Ви наемем и в този момент вече знаем повече, за да избегнем такава грешка. Може би и Вие бихте отговорили на въпросите по различен начин, защото сте придобили нови знания и умения.

Ако работата за животните е Ваша мечта, опитайте отново. Ако обаче се страхувате, че просто ще си загубите времето, свържете се с нас, като изразите конкретни въпроси и съмнения: contact@nevidimi.bg.

Възможно ли е да работя дистанционно от друг град? Защо работата е само в София?

В момента предлагаме работа само в София. Не вярваме, че отдалечената работа на тази позиция носи същите резултати като работата в офис, на живо. Разбираме, че поради това някои хора, които биха могли да бъдат подходящи за тази позиция по други критерии, няма да бъдат разглеждани като кандидати. Възможността да се срещаме и работим заедно обаче в момента е важен критерий, на който изискваме членовете на екипа да отговарят.

Не търся работа, но може би мога да допринеса по различен начин?

Да, има много начини, по които може да допринесете за борбата за животните. Например като станете месечен дарител и/или кандидатствате за доброволец.

Не намерихте отговор на поставения пред вас въпрос? Изпратете ни имейл на contact@nevidimi.bg.

Етикети

Още от тази категория

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

Share This