fbpx

*Кандидатстването е закрито* Предложение за работа: Специалист по политическо застъпничество за кампанията „Край на клетките“

В „Невидими животни” сме решени да действаме, докато и последната клетка не остане празна! Присъединете се към нас и нека заедно постигнем свят, в който никое животно не страда!

Научете повече и кандидатствайте!

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАНДИДАТУРИ: 17.09.2023 Г.

Какво печелите, като работите в „Невидими животни“?

 • Работа с мисия помагате за сътворяването на по-добър свят за животните.
 • Време – в сравнение с доброволчеството за животните, работата на пълен работен ден Ви позволява да бъдете още по-фокусирани и отдадени в активизма.
 • Високо ниво на гъвкавост – работа от разстояние и лична отговорност за времето и ангажираността си.
 • Доверие и автономност – гласуваме доверие на хората в организацията, предоставяйки им свобода и автономност при вземането на решения, както и достъп до всички необходими вътрешни ресурси, за действат ефективно и мотивирано за животните.
 • Прозрачност – ще имате достъп до работата и решенията на всички в организацията, и обратно.
 • Откровена работна култура – открита, честна, добронамерена и прозрачна комуникация, насърчаваща автентичното общуване, споделяне на обратна връзка, градивна критика и подкрепа. Ще знаете какво правят колегите Ви и какво мислят в действителност.
 • Знание – ще се срещате с и ще получите подкрепа от хора, които от години са част от движението за правата на животните и могат да Ви помогнат да напредвате в работата си.
 • Възможности за развитие – разнообразна и предизвикваща работа, както и подкрепа да развивате и усъвършенствате уменията си.
 • Възможност за влияние върху организацията – искаме всички в организацията да изразяват открито своето мнение, като така влияем върху и изграждаме същността, културата и работата на „Невидими животни”. Насърчаваме критиката към решения без значение от популярността им или от властови отношения.
 • Работа в международна организация – „Невидими животни“ е част от Anima International, една от най-ефективните международни организации за защита на животните, и работейки при нас редовно ще сте в контакт с активисти от други страни.
 • Смях и приятелство – понякога активизмът може да бъде потискащ и тъкмо затова вярваме, че спокойната и приятелска атмосфера е от ключово значение, за да балансираме нещата и да се мотивираме взаимно.
 • Прозрачно възнаграждение – ще Ви бъде платено за Вашата работа и гарантираме сключване на трудов договор. Възнагражденията при нас не подлежат на договаряне. Моделът ни на възнаграждение се основава на прозрачен алгоритъм в съответствие със следните принципи:

  В организацията наемаме на трудов договор с минимална заплата от 2 186,50 лв. бруто (базова заплата). От там заплатата се увеличава в зависимост от предишния Ви опит, пряко свързан с длъжността (+3% за всяка година). Освен това заплата се увеличава със стажа Ви в „Невидими животни“ по следния начин:
  • +7% – за всяка година работа в „Невидими животни“ през първите 5 години стаж;
  • +5% – за всяка година работа в „Невидими животни“ за следващите 5 години стаж;
  • +3% – за всяка година работа в „Невидими животни“ за следващите 5 години стаж;
  • +2% – за всяка година работа в „Невидими животни“ за следващите години стаж.
  • На практика в момента заплатите в „Невидими животни“ варират от 2 798,72 лв. бруто (най-високата заплата на човека с най-голям стаж в „Невидими животни“ и опит преди да се присъедини към нас) до 2 339,55 лв. бруто (човекът с най-малък опит в „Невидими животни“ и преди да се присъедини към нас). Всяка заплата се изчислява индивидуално по този начин.

Какво печели „Невидими животни“ от Вашата работа?

С работата си на тази позиция ще ни помогнете да изградим сферата на политическото застъпничество и правната експертиза в рамките на организацията. Вярваме, че системната промяна е от ключово значение за намаляване на страданието на животните. 

Ще работите с политици и специалисти, за да можем да действаме за животните възможно най-ефективно и да постигаме системна промяна за намаляване на тяхното страдание. Ще работите с екип в „Невидими животни“, но също така и в мрежа с други организации в България и ЕС.

Очакваме до края на 2023 г. Европейската комисия да предложи забрана на клетките в ЕС за всички селскостопански животни като част от обща ревизия на законодателството за хуманно отношение към животните на Съюза, а в рамките на идните години забраната на клетките да се гласува в Европарламента и Съвета на ЕС. Това е уникална и невиждана досега възможност за близо 700 млн. животни в Европа – но имаме ограничено време да спомогнем приемането ѝ на ниво ЕС. Затова идните години фокусът ни, и на Вас като Специалист по политическо застъпничество, ще бъде да осигурим подкрепа от България за тази забрана; възможност, която няма да се повтори десетилетия напред. Вие ще ни помогнете да убедим политиците да подкрепят забраната, променяйки живота на стотици милиони животни в Европа!

Това означава да влизате в пряк контакт с политици, институции, министерства, евродепутати, в парламентарни комисии и др., както и да участвате в медиите или на конференции. Искаме заедно с останалите в екипа Ви да определяте динамично приоритетните действия за забрана на клетките в ЕС и да създавате стратегия за постигането им.

Това не е само роля в кампанията: Вие ще се присъедините към ядрото на „Невидими животни“ в ранните етапи от развитието на организацията. Ще имате възможност не само да се учите и развивате в ролята си, но и да поемете отговорност за и да оформите бъдещето на организацията. Ще ни помогнете да създаваме и поддържаме силна организационна култура, основана на ефективност, автономност и критично мислене.

Какво изискваме от Вас?

 • Дълбока вяра в мисията на „Невидими животни“.
 • Голяма гъвкавост във времето. Гъвкавостта е в двете посоки – от една страна, предлагаме голяма гъвкавост за работното време, но от друга страна, понякога работата може да изисква гъвкавост от Вас. Трябва да сте готови да работите на пълен работен ден (40 часа седмично), като понякога част от това време може да е в нестандартни часове – например защото повечето хора в организацията са доброволци и са свободни предимно вечерите или уикенда, или поради неочаквани събития или пътувания през уикенда, или заради разлики в часовите зони при работа с други активисти.
 • Добронамереност и уважение. Очакваме от Вас да се отнасяте към другите с уважение и състрадание – дори към опонентите ни.
 • Висока активистка работна етика. Проактивни сме и сме ориентирани към действие – активизмът е нашата страст и една от основните ни мотивации в живота. За да се впишете в нашата култура, трябва да сте човек, който е проактивен и ще изпитва удовлетворение от работата за един по-добър свят за животните.
 • Нагласа за растеж. Никой не знае как да постигне това, което целим в дългосрочен план, и затова ни трябват хора, които искат да се развиват непрекъснато и да се стремят да стават по-добри всеки ден – не само в работата си, но и като хора.
 • Да пасвате добре в култура, основана на постоянна и откровена обратна връзка. В „Невидими животни” държим на чувството за психологическа сигурност, което прави възможно да си даваме откровена и директна обратна връзка, както и да реагираме, когато нещо не е наред. Ценим тези неща и ги очакваме от всички.
 • Прагматично мислене за последиците от действията ни. Тук сме за маратон, не за спринт. Целта, която имаме, го изисква. Затова винаги мислим за преките и косвените, краткосрочните и дългосрочните ефекти от нашите действия.
 • Умението да разсъждавате и да предавате мислите си. Интелектуалната скромност, безпристрастното разсъждаване и способността да споделяте разсъжденията си с другите са основни качества за работата в нашата организация.
 • Владеене на говорим и писмен английски език на комуникативна степен. „Невидими животни“ действа като част от международната организация Anima International и в контекста на световното движение за защита на животните, където общуваме на английски език.
 • Решителност, самоувереност и ръководене от ценностите на „Невидими животни“. Работата Ви ще включва разрешаване на конфликти, както и да реагирате, когато някой се държи противно на ценностите ни. Това ще изисква високо ниво на запознатост и ангажираност с ценностите и принципите ни, част от които са засегнати в предните точки, така че проблемите да не се замитат под килима.
 • Умение за изграждане на връзки, взаимодействие с държавни институции и сътрудничество с различни заинтересовани страни, включително политици, държавни институции, НПО и медии. Юридически опит и опит с взаимодействие с държавната администрация е от полза.
 • Познаване на социалните мрежи и умение да ги използвате за комуникационни цели.

Какво ще правите?

 • Задълбочено проучване, мислене и обсъждане на политици, влиятелни фигури и животновъдната индустрия. Изисква се внимание към детайлите, консултиране с външни експерти, способност за задълбочен анализ на данни, претегляне на идеи и намиране на информация. Голяма част от тази роля ще включва измисляне на най-добрите начини за постигане на целите на кампанията – политически ПР.
 • Ще лобирате и ще намирате начини да се свързвате с политици, експерти и влиятелни лица, включително с политици на национално и европейско ниво, както и с държавни институции и администрация, с журналисти, юристи и специалисти.
 • Ще поддържате връзка с други организации в България и в международен план (включително комуникация на английски език).
 • Ще следите и тълкувате развитието на законодателството в България, в международен план и на ниво ЕС.
 • Ще коментирате и пишете становища по законодателни промени, заявления по ЗДОИ и др. (с помощ от юристи при нужда).
 • Ще развивате капацитета за лобиране на организацията.
 • Ще задълбочавате познанията си за животновъдството, пазара на храни и селското стопанство.
 • Ще работите с научни доклади и социологически проучвания.
 • Ще определяте приоритети и ще взимате решения в условия на несигурност, тоест дори и без да имате достатъчно информация. 
 • Ще опознаване властовите динамики и начина, по които функционира светът – ще се стремите да разберете света такъв, какъвто е, а не какъвто искате да бъде.
 • Ще изпитвате неудовлетвореност от резултатите – ще се притеснявате, че не се справяме по-добре, и ще използвате тази неудовлетвореност, за да подобрите „Невидими животни“.
 • Ще подлагате идеи под съмнение – ще подлагате под съмнение общоприетото знание и особено собствените си идеи, за да гарантирате, че резултатите ни винаги са възможно най-добрите.
 • Ще изоставяте проекти – ще променяте целите и задачите си, когато това е целесъобразно, независимо от вече инвестираното време.
 • Ще уважавате и ще се доверявате на другите – ще се доверявате на намеренията на другите в организацията, въпреки многото неща, които ни разделят, и ще подкрепяте хората както когато успяват, така и когато се провалят.
 • Ще търсите информация самостоятелно – ще работите до голяма степен самостоятелно, което ще изисква от Вас да набавяте и проверявате информация.
 • Ще правите грешки – ще признавате грешките си без срам или страх и с желание да се учите от тях.

Смятате, че не сте подходящи за тази роля и че тя е твърде отговорна?

Това описание на позицията може да звучи плашещо. Може би си мислите, че тази роля би била интересна за Вас, но не сте подходящи.

Препоръчваме Ви да не се притеснявате за това и все пак да кандидатствате – особено ако отговаряте на нашите изисквания (дори на минимално ниво) и смятате, че тази позиция може да Ви донесе много радост. Оставете на нас оценката на компетентността Ви. Може дори да научите нещо полезно в процеса. 🙂

Все пак, ако изобщо не Ви допадат позициите, които са свободни в момента, но сте убедени, че искате да работите с нас, може да кандидатствате за доброволец в „Невидими животни“ тук. Като доброволец ще бъдете сред първите, които ще разберат, когато има нова свободна позиция.

Какво ще Ви помогне да преминете успешно през процеса на кандидатстване?

 • Запознайте се с идеите на Effective Altruism.
 • Проучете нашия списък с препоръчителни материали (вж. по-долу).
 • Участвайте в организираните от нас уебинари за кандидатстване (вж. по-долу).
 • Познаване на електронни таблици, като например Google Spreadsheets или Microsoft Excel.
 • Познаване на основите на психологията и на научния метод.
 • Знания за управление на проекти.
 • Умение за управление на екип.
 • Опит в застъпнически, политически, административни или правни дейности.
 • Интереси в областта на политиката, правото, селското стопанство и икономиката.
 • Разбиране на законодателните процеси.
 • Решителност и целеустременост.
 • Критично мислене.

Списък с ресурси, които ще Ви помогнат да получите работата

Важно! За да Ви улесним при преминаването през процеса на кандидатстване, сме подготвили списък с материали. Материалите ще бъдат полезни за всички кандидати, тъй като голяма част от тях са свързани с нашата мисия и работна култура. По този начин искаме да изравним шансовете на хората, които не са имали опит в нещата, които изискваме, но са целеустремени. Въпреки това насърчаваме всички кандидати да прочетат помощните материали.

Уебинари за заинтересованите

Ще организираме уебинари, водени от наши активисти, за да Ви дадем възможност да разберете какво е да работиш в „Невидими животни“ и да разберете повече за позицията. Това е чудесно място да задавате въпроси и да се запознаете с нас!

Кликнете линковете по-долу, за да се присъедините (уебинарите ще се провеждат в платформата за видео разговори Google Meets). За тези, които не могат да присъстват, ще публикуваме линкове към записите, за да могат да бъдат гледани по-късно на тази страница. 

График на уебинарите

 1. 24.08.2023, 19:00 – Отблизо за процеса на кандидатстване в Невидими животни или какво да очакваш, когато кандидатстваш. – Илина Генова
 2. 31.08.2023 19:00 – Кого търсим? Обсъждане на отговорностите на длъжността. – Стефан Димитров
 3. 05.09.2023 19:00 – Не смяташ, че си правилният човек за тази работа? Разбираме те! Или какво да правиш, когато искаш да промениш света, но се съмняваш в себе си. – Теодора Мишинева
 4. 06.09.2023 19:00 – Защо нямаме офис, не се страхуваме да грешим и не слушаме “шефовете” – т.е. работата в Невидими животни от кухнята – Елиа Тилева

Важна информация за нашия процес на подбор

Общи въпроси

Не се интересуваме от мотивационните писма и CV-та.

Целта на този процес е да Ви опознаем. Считаме мотивационните писма и автобиографиите за неподходящи за тази цел – те са ограничени по форма, което прави невъзможно да разберем по-добре Вашите мотиви и начин на мислене. Затова отхвърлихме този формат в полза на по-обширен въпросник.

Провеждаме интервюта само в края на процеса

Хората, които правят добро впечатление по време на интервюта за кандидатстване, невинаги са подходящи за организацията – и обратното. Предпочитаме да разговаряме с Вас на интервю едва след като сме имали възможност да Ви опознаем отблизо.

Стремим се да бъдем справедливи и да сведем до минимум субективната оценка

За да избегнем пристрастия, процесът за кандидатстване в повечето етапи е сляп, анонимизиран и рандомизиран от човек, който не участва в оценяването на кандидатите. Полагаме значителни усилия, за да гарантираме, че оценяваме всички кандидати обективно.

Ангажираме се да сведем до минимум пречките пред кандидатите и да направим процеса на кандидатстване справедлив и приятен

Ще организираме уебинари за заинтересованите хора, за да Ви запознаем по-добре с позицията и начина ни на работа, както и да помогнем за преодоляване на притесненията. Предоставяме и списък с материали и ресурси, за да изравним шансовете на всички кандидати.

Ако е възможно, ще се постараем да предоставим обратна информация за представянето Ви и да коментираме по-силните и по-слабите аспекти на кандидатурата Ви след края на процеса. Възможностите за предоставяне на такава обратна връзка ще са ограничени, ако броят на кандидатите е твърде голям. Поради това най-вероятно ще можем да предоставим обратна връзка само на тези, които достигнат до по-късните етапи на процеса.

На участниците в последния етап – един работен ден пробно време – се заплаща за отделеното време.

Поради структурата на процеса на кандидатстване, той може да Ви отнеме значително време и да бъде трудоемък.

График

 • 15.08 – 17.09.2023 г. – Подаване на заявление – време е за Вашата кандидатура (за целта попълнете въпросника тук).
 • 22.09 – 01.10.2023 г. – Отговорете на въпросите ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим дали сте допуснати до следващия етап. Ако това е така, ще Ви изпратим следващ формуляр с въпроси, на които трябва да отговорите.
 • 06.10 – 15.10.2023 г. – Изпълнете задачите, свързани с позицията – ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим дали сте допуснати до следващия етап. Ако това е така, ще Ви изпратим някои задачи, свързани с позицията, които да изпълните.
 • 20.10 – 10.11.2023 г. – Уговорете си интервю с нас – ако преминете успешно предходния етап, ще Ви поканим на интервю, за което ще Ви изпратим повечето от въпросите няколко дни предварително.
 • 17.11 – 30.11.2023 – Изпратете ни данни за контакт с хора, които могат да дадат препоръки за Вас – успоредно със следващия етап ще искаме да разговаряме с няколко души, които са имали опит с Вас в професионален контекст.
 • 17.11 – 08.12.2023 г. – Участвайте в пробни дни – ако преминете успешно предходния етап, ще Ви поканим да се присъедините към нас за двудневен пробен период, за който ще получите възнаграждение.
 • 15.12.2023 – Разберете дали сте успели – ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за окончателното решение.
 • 15.12.2023 – 31.01.2024 – Получаване на обратна връзка от нас – ако проявите интерес, ще направим всичко възможно да Ви дадем обратна връзка за това какво сме оценили положително във Вашата кандидатура и какво не. Надяваме се, че това ще Ви помогне да получите друга ценна за Вас позиция! (Този етап зависи в голяма степен от броя на участниците поради ограничения ни капацитет.)

Важна забележка: Графикът може да претърпи промени поради непредвидени обстоятелства. Ще бъдат положени всички усилия това да не се случи.

Краен срок за кандидатстване

Заявки ще се приемат до 17.09.2023 г., 23:59 ч.

Етикети

Още от тази категория

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

На затварянето на новородени телета в клетки може да се сложи край с нова петиция

На затварянето на новородени телета в клетки може да се сложи край с нова петиция

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

Share This