Разпространи борбата срещу експериментите с животни в Европа!

Поръчай стикери, флаери и бланки за подписи за кампанията „Експерименти без животни“ от формуляра по-долу – всичко е от рециклирана хартия. 🙂

Файлове за печат

Може свободно и както пожелаеш да разпечатваш и използваш тези файлове. Даже ще се радваме да го правиш!

Стикер, 90х90 мм

Свали с раздувки

Бланка за подписи, А4

Свали