„Нашата цел следва да бъде да оставим след себе си свят, в който всички създания могат да живеят свободно, в хармония с природата и без страх от човешка експлоатация.” – Daphne Sheldrick