Въведение в експериментите с животни. Какво представляват опитите с животни? Какви животни се използват?