Няма да има изисквания за по-добра защита на животните, докато обществото не ги изиска.