Покана за медиите – 16.11.22 г., 9 ч., пред Народен театър „Иван Вазов“