Позиции на партиите, коалициите и кандидатите
по отношение защитата на животните