„Обществото е категорично: Българските и европейските граждани искат Европа, в която животни не се подлагат на безсмислено страдание.“