„Никога не вярвай, че животните страдат по-малко от хората. Те изпитват болка, каквато и ние. Дори по-лошо, защото те не могат да си помогнат.” – Louis J. Camuti