„Само ако разбираме… можем да бъдем загрижени. Само ако сме загрижени… можем да им помогнем. Само ако им помогнем… ще бъдат спасени.” – Джейн Гудол