,,Любовта към всички живи същества е най-благородната черта у човека.”
– Чарлз Дарвин, създател на теорията за произхода на видовете чрез естествен подбор