fbpx

На затварянето на новородени телета в клетки може да се сложи край с нова петиция

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

От 13 март стартира набирането на подписи за законодателни изменения, целящи прекратяване на отглеждането на новородени телета в клетки в България и преминаване към групово отглеждане в индустриалното животновъдство. В рамките на кампанията „Клетките са кошмар” по инициатива на гражданската организация „Невидими животни” всеки български гражданин ще има възможността да се подпише на сайта www.bezkletki.bg в подкрепа на забраната на клетките за телета и на по-хуманната за новородените животни и, според организаторите, не по-малко икономически рентабилна алтернатива. В България има над 100 000 теленца, чийто живот може да се промени към по-добро, споделят още те.

Практиката, разпространена преди всичко в индустриалните ферми за млекодобив у нас, се отличава с изключителна жестокост. Новородените телета се захвърлят и затварят в малка клетка, едва надхвърляща собствените им размери, почти веднага след раждането. Така прекарват още първите часове на живота си в самота и изолация, лишени от възможност за контакт с майките си или с други телета, а също и от възможността да се движат. Стандартната клетка е дълга 1,1 пъти колкото дължината на телето и широка колкото е височината му, съгласно Директива 2008/119/ЕО.

„В клетката новороденото теле плаче с дни наред за майка си. То е социално животно, но няма почти никакъв контакт с други телета. Няма кой да го успокои, да го накара да се почувства в безопасност, да го стопли през нощта и през зимата”, обяснява Елиа Тилева от „Невидими животни”.

Преминаването към групово отглеждане на телета би било в унисон с препоръките на компетентния научен орган на ЕС (ЕОБХ), според които следва тази практика да се прекрати законово и телетата да се отглеждат заедно, на малки групи и с повече пространство. То е и съобразено с желанията на българите – според последното социологическо проучване на МаркетЛинкс 82% от сънародниците ни вярват, че телетата и другите животни, използвани в хранително вкусовата индустрия, имат правото да живеят извън клетки и в естествена или близо до естествената среда. За повече от половината български граждани е важно политикът, за когото гласуват, да споделя тази позиция.

“Българското общество е категорично против жестокостта към животни, особено когато тя е напълно излишна”, коментира Стефан Димитров от „Невидими животни”. “И това потвърждават последователно и красноречиво не само данните от социологическите проучвания. Съвсем наскоро в две общоевропейски петиции за животните поред, които успешно влязоха в дневния ред на Европейската комисия, България беше на челните места от всички страни в Европа по подписи спрямо населението. Време е законодателят у нас да започне да действа в унисон с ценностите на нас, избирателите”, допълва още Стефан.

Петицията призовава: 

„Необходима е решителна и еднозначна законодателна намеса за забрана на клетките за телета в полза на груповото отглеждане. Както мнозинството български граждани, ние, долуподписаните, вярваме, че една прогресивна България проявява любов, грижа и разбиране към хора и животни. Тук става дума не за тясно партиен или идеологически избор, а за ценностен и цивилизационен такъв. Нашата страна може да бъде за пример за другите европейски държави със своето законодателство по една надпартийна тема, която е в унисон с ценностната система и етиката на българския гражданин, нежелаещ производството на храна в нашата родина да наподобява индустриализирана поточна линия, третираща новородени телета – още бебета – като затворници, и нямаща нищо общо с естественото и природното. Нашите очаквания и отговорността тази неизвинима и недостойна за България практика да бъде прекратена, са изцяло и само върху Вас.”

С пълния ѝ текст можете да се запознаете и да го подкрепите тук.

-КРАЙ-

Източници:

Петиция:

https://bezkletki.bg

„Невидими животни”:
/

Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0119&qid=1705749753841

Препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ):
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.7896 

Социологическо проучване:
https://docs.google.com/presentation/d/1LccyVNISNIL4SUSw9ELlqMSp64h9qoZT/edit?usp=sharing&ouid=117542626646050632241&rtpof=true&sd=true.

За контакт:

Стефан Димитров, „Невидими животни”
stefan.dimitrov@nevidimi.bg

0877 970 722

Етикети

Още от тази категория

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

Забраната на клетките за телета няма да навреди на индустрията

С петицията организаторите от „Невидими животни“ отправят политическа заявка към народните представители и Министъра на земеделието и храните с искане за промяна в нормативната уредба за забрана на отглеждането на телета в клетки.

Share This