fbpx

нашата мисия

Нашата мисия е ефективно да работим за създаването на едно по-справедливо общество, в което животните не се третират като предмети за човешка употреба и печалба, а като съзнателни, чувстващи същества със собствена воля, право на свободен живот и защита от жестоко отношение.

нашите ценности

Как работим за постигане на целите си е също толкова важно, колкото върху какво работим. В борбата си за животните се стремим да се водим от нашите ценности:

Ефективност

Наша отговорност е да се стремим работата ни да доведе до възможно най-голям ефект в полза на животните с ресурсите и времето, които имаме. Всичко, което правим, се определя от крайната ни цел – да сложим край на експлоатацията на животните.

Фактологичност и обективност

Боравейки с дадена тема, винаги обръщаме внимание първо на точни, измерими данни и доказателства по въпроса, след това на професионалните мнения на хора със знание и опит в конкретната сфера и чак тогава на лични мнения и анализ.

Критично мислене

Никога не се страхуваме да поставим под въпрос методите, логиката и стратегиите ни като организация.

Никой от нас не е всезнаещ и винаги оценяваме различните идеи и възможността да грешим. Стремежът ни е да сме сигурни, че това, което правим, е възможно най-ефективно за животните.

Дългосрочна перспектива

Мислим в перспектива, защото борбата, която водим, се измерва в десетилетия.

Преследвайки междинните си цели, не трябва да губим от поглед, че ние съществуваме, за да сложим край на експлоатацията на животните.

Обучение и развитие

Никой освен нас няма да се погрижи за развитието на движението ни, а без голям брой хора с дълбоки познания и умения във всякакви сфери, свързани с активизма, никога няма да сложим край на експлоатацията на животните. Затова изграждаме култура на споделяне и овластяване; всеки от нас да има инструментите и информацията, за да работи автономно.

Доверие и автономност

Имаме си доверие един на друг и не харесваме микромениджмънта. Можем да си даваме съвети и критика, но не можем да казваме на някого какво да прави. Държим се отговорни за резултатите от работата ни.

Поемане на рискове и споделяне на грешки

Всички правим грешки. Това е нормално, очаквано и нужно. Изграждаме среда на доверие и сигурност, където не се страхуваме да споделяме грешките си.

Прозрачност и отговорност

Изграждаме атмосфера на отговорност един към друг и го правим възможно най-ясно и видимо кой върху какво работи и как взимаме решенията си.

Радикална искреност

Вярваме, че светът щеше да е едно много по-добро място, ако нямаше нужда да се притесняваме кой какво мисли за нас, защото никой не ни спестява мислите и чувствата си.

Не избягваме трудните разговори и се стремим към среда на сигурност и увереност, за да сме напълно и изцяло искрени едни с други.

Психологическа сигурност

Означава хората в екипа да могат да говорят, действат и изразяват себе си автентично без страх, че това ще се отрази зле върху стойността, статуса или приемането им сред останалите.

Психологическата сигурност не означава да сме мили през цялото време. За да бъде работата ни ефективна, трябва да сме искрени. В един психологически сигурен екип хората могат открито да си критикуват идеите един на друг и не само да не се чувстват зле от това, но и да чувстват, че са оценени.

Невидими животни е част от международната организация Anima International – и от глобално движение от милиони хора. Борбата ни е за свят, в който никое животно не е подложено на безсмислено страдание.

Вярваме, че осезаеми резултати в защитата на животните не могат да бъдат постигнати единствено от работата на малка група хора. Необходимо е да създадем широка общност от голям брой мотивирани и добре подготвени активисти, които заедно градят организацията и допринесят за консолидирането на обединено движение за животните.

Убедени сме, че значима промяна в полза на животните е възможна, и че тя може да бъде постигната единствено чрез въвеждането на системни промени, плод на съвместните усилия на все по-голяма общност от активисти и осъзнати граждани.

Идва момент, когато ще трябва да заемеш позиция, която не е нито безопасна, нито комфортна, нито популярна, но няма да имаш друг избор, защото съвестта ти ще казва, че така е правилно.

Мартин Лутър Кинг

ПРИЯТЕЛИ