кАМПАНИИ

Приключи събирането на подписи за Европейската гражданска инициатива „Козметика без жестокост“! Заедно събрахме изумителните 56 515 подписа от България и 1,4 млн. от ЕС, поставяйки страната ни на 4-то място в Европа! Сега Еврокомисията ще е длъжна да обърне внимание на проблема.