fbpx

Експериментите с животни не работят: Ето Защо трябва да спрат в името на човешкото здраве

От научна гледна точка експериментите с животни са безсмислени и не са релевантни за хората. Според Националните институти по здравеопазване на САЩ до 95% от лекарствата, които са успешни при експерименти с животни, впоследствие се провалят при хората, или защото не действат, или защото имат странични ефекти при хората, които не са били наблюдавани при […]

От научна гледна точка експериментите с животни са безсмислени и не са релевантни за хората. Според Националните институти по здравеопазване на САЩ до 95% от лекарствата, които са успешни при експерименти с животни, впоследствие се провалят при хората, или защото не действат, или защото имат странични ефекти при хората, които не са били наблюдавани при животни.

Има модерни и иновативни методи без животни, които дават по-точни и бързи резултати и могат да са по-евтини. Те вече съществуват, например чрез изкуствено отгледана кожа или роговица, човешки клетки и антитела, компютърни модели на отделни органи, органи върху чип (3D биочипове, които симулират функциите на органите и съчетават предимствата на компютрите и in vitro методи), математическо моделиране и др. Много от тях могат да се използват и за изследване на болести и тестване на лекарства, не само за козметика. Ако се окаже натиск за намаляване на броя на експериментите, като същевременно се инвестира повече в разработването на методи, при които не се използват животни, със сигурност ще има още повече възможности. Затова с Европейската гражданска инициатива „Козметика без жестокост“ искаме от Европейската комисия да разработи план – пътна карта – за модернизирането на науката в ЕС.

Защо алтернативните методи може да са и по-евтини, освен по-точни?

Има редица причини:

 • Животните имат нужди и затова струват повече от методите без животни. Трябва им храна (специална лабораторна храна, която трябва да отговаря на специални изисквания за хранителни стойности, чистота и стерилност) и много повече „поддръжка“/грижи и пространство, отколкото при алтернативните методи.
  • При отглеждането и използването на животни в лаборатории трябва да се вземат предвид много фактори, които могат да увеличат разходите, напр. денонощни грижи и необходимост от специализирани помещения и сгради. Тези разходи се натрупват, защото някои тестове могат да отнемат седмици и дори месеци и могат да включват отглеждането на няколко поколения животни само за един тест. Също така някои дългосрочни тестове изискват използването на стотици или дори над 1000 животни само за един тест за едно вещество (!).
 • „Проблемът“ за цената на алтернативните методи е валидирането и регистрирането на иновативните методи, които не използват животни, при европейските власти (ECHA): Това струва – за момента – много пари. Инвестицията се отплаща едва по-късно.
 • Статистики:
  • Рутинните токсикологични тестове върху животни са скъпи както от гледна точка на похарчените пари, така и на отнетия живот на животните. Разходите за отделни тестове се оценяват от около $2 500 (за тест за кожно дразнене) до над $1 000 000 за тест за канцерогенност. А броят на използваните животни варира от 2 животни, за изследване на кожно дразнене, до 2 600 животни за един тест за репродуктивна токсичност за една субстанция (!).
  • Освен средствата, изразходвани за провеждане на експериментите, тестовете с животни могат да са скъпи за фирмите и от гледна точка на съдебни разходи и загуба на репутация. Това се случва, когато има проблем и заплаха за здравето и безопасността при субстанция, която е обявена за „безопасна“ след неточни експерименти с животни. Всеки път, когато се използват животни за оценка на ново лекарство или химикал, не е сигурно доколко данните и заключенията са приложими при хората.
  • Тестовете без животни са ефективни, очаква се да са по-евтини в дългосрочен план и имат допълнителното предимство, че спестяват ужасяващо (и безсмслено) страдание на животни. Фирми преминават от експерименти с животни към алтернативни методи не само защото са по-евтини, но и защото особено ин витро методите, при които се ползват човешки клетки и тъкани, елиминират изцяло проблема с (не)приложимостта на данните от животни към хора.
  • Пазарът за алтернативни методи бързо се разраства и за компаниите е икономически целесъобразно да инвестират в него. Тъй като все повече методи се валидират и приемат от ECHA, разходите за алтернативните методи само ще намаляват.
  • За допълнителна информация виж: Bottini AA, Hartung T. Food for thought… on economics of animal testing. ALTEX 2009, 26:3-16. И https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24468774/

Етикети

Още от тази категория

637 учени, бизнеси призовават Еврокомисията да спре жестоки практики към животните

637 учени, бизнеси призовават Еврокомисията да спре жестоки практики към животните

„Обществото е категорично: Българските и европейските граждани искат Европа, в която животни не се подлагат на безсмислено страдание.“

Share This